วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ธกส. ส่งมอบโครงการทุนอาหารกลางวัน บูรณาการ 459 ให้กับโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา


วันที่ 8  พฤศจิกายน  2561  ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอแม่ทะ ร่วมกับโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  จัดพิธีส่งมอบ “โครงการ ทุนอาหารกลางวัน บูรณาการ 459 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา”   ให้กับโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา โดยนายมาโนช  บัวองค์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการฯ  โดยมี นายทวีศักดิ์  วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปางเขต 2  พร้อม นายทวี  ศรีธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา เป็นผู้รับมอบ และผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอแม่ทะ คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโครงการในครั้งนี้  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยาวันที่ 8  พฤศจิกายน  2561  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรับเกียรติจากคุณบุญเชิด  กลิ่นโกสุมภ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รับมอบทุนการศึกษา

วันที่ 5  พฤศจิกายน  2561  คุณสมาน - คุณพรรษา มนูญผล  รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  จำนวน  5,000  บาท  คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย


วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน


 วันที่  1  พฤศจิกายน  2561  คุณครูพร  ศิระกมล ข้าราชการบำนาญ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  จำนวน  5,000  บาท  ทางโรงเรียนและนักเรียนขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนบ้านอ้อวิทยาได้ตัวแทนแข้งขันระดับภาคเหนือ


โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 20-23  ธันวาคม  2561 ณ จังหวัดพะเยา  จำนวน 6  รายการ ดังนี้
1.        การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
2.       การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
3.       วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3    
4.       การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1ม.3
5.       สวดบาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3
6.       การแข่งขันซูโดกุ ม.1ม.3