วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

Best Practice and Active Learning


วันที่ 22  กันยายน  2562  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา   เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4 ดย นายสมบัติ  วงค์จันทร์แก้ว รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาง  เขต 2

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2562  นักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา นำนักเรียนร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562 สรุปผลการแข่งขัน ได้รางวัลเหรียญทอง 13  รายการ และเหรียญเงิน 1 เหรียญ และได้เป็นตัวแทนร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย  จำนวน  6 รายการ


วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562


วันที่ 9 กรกฎาคม  2562  นายสมบัติ วงค์จันทร์แก้ว รกน.ผอ.ร.ร.บ้านอ้อวิทยา            นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562


วันที่  1  กรกฎาคม  2562  นายสมบัติ  วงค์จันทร์แก้ว  รกน.ผอ.ร.ร.บ้านอ้อวิทยา นำรองผู้กำกับลูกเสือ  พร้อมลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยาและโรงเรียนบ้านแม่ทาน  ทำพิธีทบทวน คำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ้านอ้อวิทยาวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562


วันที่  13  มิถุนายน  2562 คุณบุญเชิด  กลิ่นโกสุมภ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2562  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูและระลึกถึงพระคุณของคุณครู